I likhet med trening, øker omega-3 fettsyrer (dokosaheksaensyre DHA) den kognitive funksjonen, forbedrer nevroplastisitet og beskytter mot nevrologisk skade.

I denne studien undersøkte vi en mulig synergistisk effekt mellom DHA-kosttilskudd og frivillig trening på forbedring av synaptisk plastisitet og kognisjon. Rotter fikk et DHA-kosttilskudd (1,25 % DHA) i 12 dager med eller uten frivillig trening.

Vi fant at et kosthold som var rikt på DHA, i betydelig grad øket den romlige læringsevnen. Disse effektene ble forsterket ved trening. Den DHA-berikede kosten øket nivåene av hjerneavledet nevrotropisk faktor (BDNF) og modent BDNF, mens trening i tillegg øket nivået på begge. Videre ble nivåene av de aktiverte formene av CREB og synapsin I trinnvis øket av den DHA-berikede kosten. Den største økningen oppsto når trening også ble utført samtidig. Mens DHA-kosten reduserte de oksiderte proteinnivåene i hippokampus, førte en kombinasjon av DHA-kost og trening til at reduksjonen gikk raskere.

Nivåene av de aktiverte formene Akt og CAMKII i hippokampus ble øket av den DHA-berikede kosten. En kombinasjon av kost og trening førte til en ytterligere økning. BDNF påvirker Akt og CaMKII signaleringen, dette er kritiske trinn for synaptisk plastisitet, læring og hukommelse.

Disse resultatene viser at DHA-beriket kost øker effekten av trening på kognisjon og BDNF-relatert synaptisk plastisitet. Dette er en egenskap som kan brukes til å fremme mental helse og til å redusere risikoen for nevrologiske lidelser.

Denne studien ble utført med Nordic Naturals ProDHA™/DHA™