Bakgrunn
Både fiskeolje og montelukast har vist seg å redusere intensiteten av anstrengelsesrelatert bronkospasme (EIB). Hensikten med denne studien var å sammenligne effektene av fiskeolje og montelukast, hver for seg og i kombinasjon, på luftveisbetennelse og bronkospasme indusert av eukapnisk voluntær hyperventilasjon (EVH) hos astmatikere.

Metoder
I denne modellen av EIB ble 20 astmatikere som hadde dokumentert hyperventilert bronkospasme (HIB) tatt med i en randomisert dobbel blindtest. Alle deltakerne startet med sitt vanlige kosthold (før behandling, n = 20), og ble deretter tilfeldig utvalgt til å få enten 1 aktiv 10 mg montelukast tablett og 10 placebo fiskeoljekapsler (n = 10), eller 1 placebo montelukast tablett og 10 aktive fiskeoljekapsler med totalt 3,2 g EPA og 2,0 g DHA (n = 10) daglig i 3 uker. Deretter gjenomgikk alle deltakerne (kombinasjonsbehandling; n = 20) en ny 3-ukers behandlingsperiode med en 10 mg aktiv montelukast tablett og 10 aktive fiskeoljekapsler daglig.

Resultater
Mens HIB ble signifikant inhibert (p < 0,05) av montelukast, fiskeolje og kombinasjonsbehandling sammenlignet med nivået før behandling, var det ingen signifikant forskjell (p > 0,017) mellom behandlingsgruppene. Det prosentvise fall i forsert ekspiratorisk volum på 1 sekund var −18,4 ± 2,1 %, −9,3 ± 2,8 %, −11,6 ± 2,8 % og −10,8 ± 1,7 % i forhold til vanlig kost (før behandling), for henholdsvis fiskeolje, montelukast og kombinasjonsbehandling. Alle tre behandlingene ble forbundet med en signifikant reduksjon (p < 0,05) av FENO, pH i ekshalert pustekonsentrat og cysteinyl-leukotriener, mens fiskeolje og kombinasjonsbehandlingen signifikant reduserte (p < 0,05) urin 9α, 11β-prostaglandin F2 etter EVH sammenlignet med det vanlige kostholdet. Det var imidlertid ingen signifikant forskjell (p > 0,017) i disse biomarkørene mellom behandlingene.

Konklusjon
Mens fiskeolje og montelukast begge er effektive når det gjelder å svekke luftveisbetennelse og HIB, ga kombinasjonen av fiskeolje og montelukast en større beskyttende effekt en hver intervensjon alene. Fiskeoljetilskudd bør vurderes som en alternativ behandling av EIB.

PMID 20976161

Se følgende web-side for fullstendig manuskript