Bakgrunn:
Bruken av NSAID-medisiner er en veletablert og effektiv behandling av både akutte og kroniske ikke-spesifikke nakke- og ryggsmerter. Ekstreme komplikasjoner, slike som magesår, blødning, hjerteinfarkt og også dødsfall blir assosiert med bruken av dem.

En alternativ behandling med færre bivirkninger, og som også reduserer betennelsen og på den måten reduserer smerte, er antatt å være omega-3 EFA som finnes i fiskeolje. Fra en nevrokirurgisk praksis rapporterer vi vår erfaring i å bruke fiskeoljetilskudd som smertelindring.

Metoder:
250 pasienter med nakke- og ryggsmerter som ikke kunne opereres var blitt undersøkt av en nevrokirurg. De ble i perioden mars til juni 2004 bedt om å ta totalt 1 200 mg omega-3 EFA (eikosapentaensyre og dekosaheksaensyre), som finnes i fiskeoljetilskudd, per dag. Et spørreskjema ble sendt ut omtrent 1 måned etter at de startet på tilskuddet.

Resultater:
Av de 250 pasientene, sendte 125 spørreskjemaet tilbake etter gjennomsnittlig 75 dager med fiskeolje. 78 % tok 1 200 mg og 22 % tok 2 400 mg av EFA. 59 % sluttet å ta sine foreskrevne NSAID-medisiner mot smerte.

60 % rapporterte at smerten generelt var blitt mindre, og 60 % rapporterte at leddsmerter var blitt mindre. 80 % rapporterte at de var fornøyd med forbedringen, og 88 % rapporterte at de ville fortsette å ta fiskeoljen.
Det ble ikke rapportert noen signifikante bivirkninger.

Konklusjoner:
Våre resultater samsvarer med andre kontrollerte studier som sammenlignet ibuprofen og omega-3 EFA. Disse viste tilsvarende effekt når det gjaldt giktsmerter. Omega-3 EFA fiskeoljetilskudd synes å være et bedre alternativ til NSAID for behandling av ikke-kirurgiske nakke- og ryggsmerter i denne utvalgte gruppen.

Nøkkelord: Giktsmerter; Omega-3 EFA; Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)

Denne studien ble foretatt ved bruk av Nordic Naturals ProOmega™/Ultimate Omega™
Dosen som ble brukt var 2 kapsler per dag.