Med stadig økende erkjennelse for at en kombinasjon av kosttilskuddet omega-3 fettsyre (dokosoheksaensyre (DHA)) og trening gir øket hjernefunksjon under normale og utfordrende forhold.

Her evaluerer vi muligheten for at sammenhengen mellom DHA og trening kan involvere spesifikke elementer i den synaptiske plasmamembranen Vi fant at frivillig trening forsterket effekten av en tolvdagers kur med DHA-kosttilskudd ved å øke nivået på syntaxin 3 (STX-3) og det veksttilknyttede proteinet (GAP-43) i hippokampusområdet hos voksne rotter. STX-3 er et synaptisk membranbundet protein involvert i effektene av DHA på membranekspansjon.

DHA-dietten og treningen hevet også nivåene av NMDA reseptor subenhet NR2B, dette er viktig for den synaptiske funksjonen som bidrar til læring og hukommelse. Resultatene av treningen og DHA-kosttilskuddet ble reflektert ved øket evne til læring i Morris vannlabyrint idet læringsevnen ble assosiert med høyere nivåer av STX-3 og NR2B.

De totale funnene viser en mekanisme hvor trening kan ha sammenheng funksjonen av DHA-kosttilskudd for å heve kapasiteten i den voksne hjernen når det gjelder aksonal vekst, synaptisk plastisitet og kognitiv funksjon.