Bakgrunn:
Det har blitt antydet at lave nivåer av noen flerumettede fettsyrer (PUFA) spiller en rolle i patofysiologien til depressiv, suicidal og aggressiv adferd, inkludert drap. Dette kan forstås i lys av det faktum at flerumettede fettsyrer er strukturelle komponenter i nevronale membraner, fosfolipider og at de har innflytelse på nevronal funksjon. Bevis som kopler lave nivåer av fettsyrer og aggresjon er imidlertid fremdeles svake. Fordi aggressiv adferd er sterkt knyttet til narkotikamisbruk, studerte vi effektene av å gi flerumettede fettsyrer av n-3 serien til en gruppe med stoffmisbrukere.

Metoder:
13 pasienter ble på daglig basis gitt kapsler som inneholdt 3 gram av n-3 PUFA (2 250 mg av eikosapentaensyre (EPA, 20:5n-3), 500 mg av dokosaheksaensyre (DHA, 22:6n-3) og 250 mg av andre n-3 PUFA). 11 pasienter fikk placebokapsler av samme utseende, men som inneholdt vegetabilsk olje. Behandlingen varte i 3 måneder. Kapslene ble gitt som en dobbel blindtest. En modifisert versjon av Profiles of Mood States (POMS) spørreskjema ble gitt på grunnlinjenivå og hver måned deretter i 3 måneder. 6 pasienter i PUFA-gruppen og 8 pasienter i placebo-gruppen ble fulgt opp i ytterligere 3 måneder etter at behandlingen var avsluttet. De ble gitt det samme spørreskjemaet hver måned. På grunnlinjenivå ble det notert en livslang historie med aggressiv adferd, og en bakgrunn med lovbrudd.

Resultater:
De 13 pasientene som fikk n-3 PUFA og ble fulgt i 3 måneder, viste en jevn nedgang i skårene på POMS subskala for sinne. Dette var ikke tilfelle for de 11 pasientene som mottok placebo. En sammenligning mellom de 2 gruppene med variansanalyse for gjentatte målinger ANCOVA (med verdien på grunnlinjenivå som kovariabel) viste en signifikant forskjell (p < 0,025). De 6 pasientene i PUFA-gruppen som ble fulgt opp i 6 måneder, viste en jevn økning i sinneskår fra fjerde til sjette måned, men skårene deres gikk ikke tilbake til grunnlinjenivå. Det ble ikke observert noen trend når det gjaldt svingningene i sinneskårene fra fjerde til sjette måned hos de 8 pasientene som hadde mottatt placebokaplsler. En sammenligning mellom de 2 pasientgruppene som ble fulgt i 6 måneder var også signifikant på trendnivå. 4 av de 13 pasientene i PUFA-gruppen og 4 av de 11 pasientene i placebo-gruppen hadde tidligere vist aggressiv adferd. 7 pasienter i hver av disse gruppene hadde vært fengslet for lovovertredelser som dreide seg om narkotika, fyllekjøring, besittelse av våpen og overfall.

Diskusjon:
Denne studien, som bør gjentas med et større utvalg, viste at daglig tilskudd av 3 gram med n-3 PUFA i en periode på 3 måneder signifikant reduserte følelsen av sinne i en populasjon av stoffmisbrukere, sammenlignet med placebo-gruppen. Denne reduksjonen ble fulgt av en økning i sinneskår hos en undergruppe av pasienter som ble fulgt opp i ytterligere 3 måneder. Disse dataene støtter opp under epidemologiske studier som viser en reduksjon av antall drap i land hvor inntaket av mat som inneholder mye n-3 PUFA er høyt (slik som fisk). Følelse av sinne kan føre til aggressiv adferd. Tilskudd av n-3 PUFA, som både er rimelig og blir godt tolerert, bør vurderes som behandlingssupplement hos pasienter som viser denne adferden.

ACNP 44. årlige møte, 11. til 15. desember 2005, Waikoloa, Hawaii. Abstrakt.
Neuropsychopharmacology. Des. 2005;30(1):S87-88.

Denne studien ble utført med Nordic Naturals ProEPA™/EPA™
Dosen som ble brukt var 5 kapsler per dag.

PMID: 16299493