Det er økende bevis for at lave nivåer av n-3 flerumettede fettsyrer (PUFA) spiller en rolle i patofysiologien til en rekke psykiatriske lidelser. Prekliniske studier har vist at n-3 PUFA minsker angstlignende adferd, men det er knapphet på informasjon om effekten av dem på angst hos mennesker. Vi har observert at stoffmisbrukere har dårlige kostholdsvaner, og at det er sterk forbindelse mellom angstlidelser og lidelser forbundet med stoffmisbruk. Derfor ble muligheten for at tilskudd av n-3 PUFA ville minske angstnivået hos en gruppe med stoffmisbrukere undersøkt.

13 pasienter ble daglig gitt kapsler som inneholdt 3 g av n-3 PUFA (EPA+DHA). 11 pasienter fikk placebokapsler av samme utseende, men som inneholdt vegetabilsk olje. Studien var en dobbel blind randomisert undersøkelse som varte i 3 måneder. Det ble benyttet en skala som vurderte angstfølelsene på grunnlinjenivå, og deretter på månedlig basis. 6 PUFA-gruppe pasienter og 8 placebo-gruppe pasienter ble fulgt i ytterligere 3 måneder etter avslutningen av behandlingen. De fikk det samme spørreskjemaet månedlig.

Pasienter som mottok n-3 PUFA i 3 måneder viste en jevn reduksjon i angstskårene. Dette var ikke tilfelle for pasientene som mottok placebo. En sammenligning mellom de 2 gruppene var signifikant (p = 0,010) Angstskårene holdt seg betydelig redusert i PUFA-gruppen i 3 måneder etter avsluttet behandling. En sammenligning mellom de 2 gruppene som ble fulgt i 6 måneder var også signifikant (p = 0,042)

Som konklusjon indikerer disse foreløpige dataene at n-3 PUFA-tilskudd kan være gunstig i behandlingen av noen pasienter med angstlidelser.

Denne studien ble utført med Nordic Naturals ProEPA™/EPA™
Dosen som ble brukt var 5 kapsler per dag.