MÅL: Med stadig økende erkjennelse av at betennelse spiller en rolle i utviklingen av kroniske og akutte sykdommer, blir fiskeolje i økende grad brukt terapeutisk. Imidlertid kan intervensjonens karakter være en hindring for adherence (det å ta medikamentet slik det blir foreskrevet) i kliniske populasjoner. Vårt mål var å undersøke muligheten for å bruke fiskeoljetilskudd hos hemodialysepasienter.

UTFORMING: Dette var en ikke-randomisert intervensjonsstudie.

STED: Egnede pasienter ble rekruttert ved hemodialyseavdelingen ved Wesley Hospital, Brisbane, Queensland, Australia.

PASIENTER: Utvalget omfattet 28 kroniske hemodialysepasienter av de 43 egnede pasientene i avdelingen. Pasientene som ble utelukket var de som regelmessig tok fiskeoljetilskudd på grunnlinjenivå, fikk hemodialyse i mindre enn 3 måneder eller ikke var i stand til å gi samtykke.

INTERVENSJON: Eikosapentaensyre (EPA) ble gitt med 2000 mg/dag (4 kapsler) i 12 uker. Adherence ble målt på grunnlinjenivå og ukentlig i løpet av studien ved å måle endringene i plasma EPA. Den ble senere målt subjektivt ved egenrapportering.

RESULTATER: 20 pasienter (74 %) fulgte det som var foreskrevet basert på endringer i plasma EPA, mens ytterligere 2 pasienter egenrapporterte god adherence. Det var en positiv forbindelse mellom fiskeoljeinntak og endringene i plasma EPA. De fleste pasientene rapporterte ikke om noen problemer med å ta fiskeolje. Ved å bruke grunnlinjedata var det ikke mulig å karakterisere pasientene som fulgte den foreskrevne behandlingen.

KONKLUSJONER: Til tross for mulige hindringer, inkludert behovet for allerede å ta en stor mengde foreskrevne medisiner, fulgte 74 % av dialysepasientene intervensjon. Denne studien viser muligheten for å bruke fiskeolje i en klinisk populasjon.