I tillegg til de vanlige kolesterolkomponentene som er inkludert i standard lipidprøver, har flere viktige biomarkører blitt oppdaget som viktige prediktorer når det gjelder risikoen for å utvikle kransarteriesykdom.

Disse omfatter Lp(a); VLDL3, HDL2 og HDL3 ; IDL; og rest-lipoproteiner (RL). Hensikten med denne studien var å vurdere effekten av 4:1 EPA/DHA fiskeoljetilskudd på konsentrasjonen av disse biomarkørene. En fireukers randomisert, dobbel-blind placebo-kontrollert parallellstudie ble utført blant 24 friske, voksne mennesker med normalt lipidnivå. Eksperimentgruppen (n=12) fikk et tilskudd på 3 g/dag med 4:1 EPA/DHA fiskeoljekapsler, mens kontrollgruppen (n=12) fikk placebokapsler som inneholdt 3 g/dag med soyaolje. Alle deltakerne fikk instruksjoner om å opprettholde sitt vanlige kosthold og sin vanlige livsstil i hele perioden. Det ble tatt blodprøver etter en tolv timers faste på grunnlinjenivå og etter fire ukers tilskudd for måling av Lp(a), VLDL3, HDL2, HDL3, og IDL. Det var ingen signifikante forskjeller i alder, kjønn, Lp(a), VLDL3, HDL2, HDL3, IDL og RL på grunnlinjenivå mellom eksperimentgruppen og kontrollgruppen. Etter fire ukers tilskudd, var det en 18 % nedgang i VDL3 i eksperimentgruppen (10,75 ± 0,88 mot 8,83 ± 0,74, p=0,04). Det ble ikke observert noen andre endringer av klinisk signifikans.

Nylige studier har vist at VLDL3 som er rik på kolesterol er en viktig uavhengig risikofaktor når det gjelder risikoen for å utvikle kransarteriesykdom og kan være mer aterogen enn LDL.

Resultatene i denne studien viser at 3 g/dag 4:1 EPA/DHA fiskeoljetilskudd kan redusere risikoen for å utvikle kransarteriesykdom hos friske voksne personer med normale lipidnivåer.

Denne studien ble foretatt ved bruk av Nordic Naturals ProEPA Xtra™/EPA Xtra™.
Dosen som ble brukt var 2 kapsler per dag.