Bakgrunn: Nylig forskning viste at 82 % av 233 tidligere National Football League spillere under 50 år hadde unormal innsnevring og blokkering av arterier sammenlignet med den alminnelige befolkningen på samme alder. Det har blitt foreslått at tidlig screening og intervensjon i denne risikopopulasjonen bør prioriteres.

Hypotese: Omega-3 essensiell fettsyre har vist seg å bedre de kardiovaskulære lipidrisikofaktorene og kan være med på å forbedre lipidprofilen hos profesjonelle fotballspillere. Dette vil redusere den nylig viste forhøyede risiko for å utvikle hjerte- karsykdom.

Metoder: Totalt 36 aktive fotballspillere på nasjonalt nivå ble vilkårlig delt inn i to grupper: den første gruppen (n = 20) ble gitt fiskeoljekapsler (2200 mg med blandet dokosaheksaensyre og eikosapentaensyre og 360 mg av andre sorter omega-3), og den andre gruppen (n = 16) fungerte som kontroll i denne 60-dagers undersøkelsen. Vertical Auto Profile kolesteroltester som direkte måler low-density lipoprotein, high-density lipoprotein og andre underfraksjoner i serum ble utført. Det ble også registrert data for compliance (etterlevelse), bivirkninger og inntak av sjømat. Blodprøver som målte dokosaheksaensyre og eikosapentaensyre i plasma ble tatt før, midt på og etter undersøkelsen.

Resultater: Behandlingen øket high-density lipoprotein (gjennomsnittlig prosentendring: +25,96, kontroll +14,16), senket triglycerid (-8,06, kontroll +43,98), very low-density lipoprotein (-13,98, kontroll +23,18), intermediate density lipoprotein (-27,58, kontroll +12,07), rest lipoproteiner (-23,86, kontroll +8,33), og very low-density lipoprotein-3 (-17,10, kontroll +7,77). Det ble også påvist en gjennomsnittlig økning på 106,67 % for dokosaheksaensyre og 365,82 % for eikosapentaensyre sammenlignet med kontrollgruppen.

Konklusjon: De aktive spillerne som fikk omega-3 tilskudd hadde en signifikant bedring av lipidprofilen. Disse resultatene antyder at fiskeoljetilskudd er en effektiv måte å øke eikosapentaensyre- og dokosaheksaensyrenivåene i plasma. Dette bør derfor vurderes som en mulighet for å påvirke de kardiovaskulære lipidrisikofaktorene hos profesjonelle fotballspillere.

Klinisk relevans: En prospektiv studie som undersøker effekten av et sekstidagers tilskudd av meget ren fiskeolje hos profesjonelle fotballspillere.

Nøkkelord: hjerte-risikofaktorer, omega-3, profesjonell amerikansk fotball, vertical auto profile kolesteroltest.

Denne studien ble foretatt ved bruk av Nordic Naturals ProOmega™/Ultimate Omega™
Dosen som ble brukt var 4 kapsler per dag.