Tidligere forskning har vist at befolkninger som spiser mye fisk som inneholder omega-3 fettsyrer, har mindre forekomst av type 2 diabetes sammenlignet med dem som spiser lite fisk.

Hensikten med denne studien var å evaluere om forsåpet fiskeolje har innflytelse på glukoseopptaket og overlevelsesevnen til L6 muskelceller. L6 rottemuskelceller ble dyrket til konfluens i enten lavt (5 mM) eller høyt (25 mM) glukosemedium i syv dager i nærvær av enten 3 µg/ml eller 30 µg/ml forsåpet flytende arktisk omega (863 mg omega-3), flytende pro-omega (1601 mg omega-3g), ProDHA (580 mg omega-3) og flytende ProEFA (706 mg omega-3 + 83 mg GLA) i de siste 24 timene av inkubasjonen.

Etter 24 timers inkubasjon med ulike doser av forsåpet fiskeolje, ble cellene eksponert for 2-deoxy-glukose, 14C-glukose, eller 3H-palmitat i nærvær av insulin (1000 nm). Superoksid anion dannelse og cellelevedyktighet ble også vurdert.
14C-glukosens omdannelse til glykogen, glukoseopptaket og palmitatopptaket per gram protein og cellelevedyktigheten gikk signifikant ned (P<0,05), mens superoksid anion dannelsen øket signifikant (P<0,05) etter eksponering mot 25 mM glukose sammenlignet med 5 mM glukose-mediet.

Til tross for en numerisk doserespons, økte forsåpet flytende arktisk omega, flytende pro-omega og ProDHA signifikant (p<0,05), mens ProEFA numerisk forbedret glukoseopptaket. Fiskeoljen som ble undersøkt i denne studien påvirket ikke (P>0,1) 14C-glukosens omdannelse til glykogen, palmitatopptaket eller dannelsen av superoksid anion. Forsåpet flytende arktisk omega viste en numerisk forbedring på cellelevedyktigheten sammenlignet med flytende pro-omega, og en signifikant (P<0,05) økning av cellelevedyktigheten sammenlignet med ProDHA og ProEFA. Forsåpet flytende pro-omega viste en numerisk forbedring på cellelevedyktigheten sammenlignet med Pro-DHA, og en signifikant (P<0,05) forbedring av cellelevedyktigheten sammenlignet med ProEFA.

Konklusjonen er at den potensielle nytten av fiskeolje på glukoseopptaket og cellelevedyktigheten avhenger av konsentrasjonen av omega-3 som blir tatt opp av L6 muskelcellene.

Denne studien ble foretatt ved bruk av Nordic Naturals Pro Omega™/Ultimate Omega™; Pro DHA™/DHA™; og Pro EFA™/Complete Omega 3-6-9™