Bakgrunn: Det er belegg for at omega-3 fettsyrer (O3FA) har en effekt ved store depresjoner, og at den har en tilsvarende stemningsstabiliserende effekt ved bipolare lidelser. Ved å være klar over de betydelige overlappingene mellom symptomene på depresjon og angst, og den høye forekomsten av komorbiditet mellom disse lidelsene, er det mulig at O3FA kan ha en rolle i behandlingen av angst. I data fra dyreforsøk blir det antydet at O3FA har en mulig rolle i behandling av angstforstyrrelser. En mekanisme for O3FA 's virkning kan være gjennom modulasjon av den autonome balansen, som bevist av økningen i hjertefrekvensvariabiliteten (HRV), denne har vist seg å være svekket ved angstforstyrrelser. Behandling med O3FA kan øke hjertefrekvensvariabiliteten hos personer som har overlevd hjerteinfarkt. Hensikten med denne undersøkelsen var 1) å samle pilotdata om effekten av O3FA hos pasienter med klinisk signifikante angstforstyrrelser; og 2) og å evaluere effekten av O3FA på hjertefrekvensvariabiliteten til denne populasjonen.

Metoder: Voksne polikliniske pasienter i alderen 18-60 med en primær DSM-IV angstforstyrrelse og et klinisk signifikant symptomnivå ble tatt med i forsøket. Pasienter som hadde hatt hjertekarsykdom, hypertensjon eller diabetes, og de som tok psykofarmaka eller O3FA-tilskudd ble utelukket. Egnede pasienter gjennomgikk en åtte ukers åpen behandling med O3FA-tilskudd (2100 mg EPA; 1500 mg DHA) daglig. Vurdering ved starten og slutten av behandlingen omfattet målinger av angst, depresjon, utholdenhet, generell psykopatologi, helhetlig forbedring, hjertefrekvensvariabilitet og bivirkninger. Behandlingsresponsen ble evaluert ved å vurdere endringene fra før behandlingen startet, og etter at den var avsluttet, ved hjelp av "Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)" angst-subskalaskår, og den ble analysert ved bruk av "Wilcoxon Signed Rank Test". Effekten av behandlingen på autonome indikatorer (hjertefrekvensvariabilitet, baroreflekssensitivitet, blodtrykk og hjertefrekvens) og på aktuelle berørte variabler, ble sammenlignet ved bruk av variansanalyse for gjentatte målinger. Endringer som ble observert i andre målinger fra før behandling til etter behandling ble vurdert som sekundære resultater.

Resultater: 25 pasienter ble tatt med, 24 av dem kom tilbake for å være med på minst en grunnvurdering i ettertid. Pasientene var hovedsakelig kvinner med enten en generell angstforstyrrelse eller en sosial angstforstyrrelse. Det ble observert signifikante forbedringer på alle kliniske målinger og selv-vurderinger (p < 0,05). Imidlertid ble det ikke funnet noen endringer av autonomiske indikatorer. Behandlingen ble godt tolerert.

Diskusjon: Voksne personer behandlet med O3FA-tilskudd i åtte uker viser signifikant bedring av angst, deppresive symptomer, generell psykopatologi og mestring av stress. Mekanismen som får dette til å skje synes ikke å være på grunn av bedringen av den toniske autonome kontrollen. Ikke desto mindre er det nødvendig med ytterligere kontrollerte undersøkelser av fettsyretilskudd ved angstforstyrrelser.

ACNP 44. årlige møte, 11. til 15. desember 2005, Waikoloa, Hawaii. Abstakt.
Neuropsychopharmacology. 2005 Des; 30(1):S104.

Denne undersøkelsen ble foretatt ved bruk av Nordic Naturals ProOmega™
Dosen som ble brukt var seks kapsler per dag.

PMID: 16299493